Niektóre zwierzęta już czekają i się niecierpliwią. Zwłaszcza dziki. Dziki są wyjątkowo niecierpliwe.

Share