Pan próbuje napisać słowo „huta”, tylko z błędem ortograficznym.

Share