Nikomu z tych pracowników nie grozi zwolnienie.

Share