W przeciwieństwie do tych nudziarzy z grupy „Afirmacja życia”.

Share